Oán Nghiệt Cuộc Tình

Ở trong câu chuyện ma Oán Nghiệt Cuộc Tình, khi tình yêu đã hết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì hận thù tình yêu mà không làm chủ được mình đã gây ra bao tội lỗi, để rồi cái giá phải trả là cả mạng sống. Sau đây giọng đọc MC Đình Soạn sẽ cùng đồng hành với quý thính giả trong câu chuyện mà này

MC Đình Soạn

Thu Thảo

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe