Nhân Quả Ứng Báo

Truyện ma Nhân Quả Ứng Báo kể về những hậu quả phải gánh chịu khi tạo nghiệp. Tốt xấu, thiện ác đều có căn nguyên, nhưng khi gây ra tội ác thì đều phải gánh chịu hậu quả, nặng nhẹ tùy thuộc ở mỗi chúng ta. Qua giọng đọc MC Đình Soạn, quý vị các bạn sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện này

MC Đình Soạn

Khả Hân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe