Oan Khiên Đời Trước

Truyện ma Oan Khiên Đời Trước là phần tiếp theo của bộ truyện Ma Lộng Nhà Hào Hương của tác giả Hoàng Nghĩa. Mời quý vị các bạn cùng tiếp tục câu chuyện với giọng đọc quen thuộc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Lê Hoàng Nghĩa

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe