Rạch Hàng Bần

Mời quý vị các bạn cùng theo dõi câu chuyện ma Rạch Hàng Bần của tác giả Hoang Nghĩa. Đây là phần thứ 2 của câu chuyện Đêm Khuya Kinh Hoàng, truyện được kể qua giọng đọc MC Đình Soạn, mời các bạn cùng đón nghe

MC Đình Soạn

Lê Hoàng Nghĩa

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe