Long Cư Sĩ

Truyện ma Long Cư Sĩ kể về những vấn đề tâm linh như bắt ma, trừ tà. Đây là những thứ không phải ai cũng làm được, nếu thầy không cao tay có thể bị con ma đó vật lại. Qua giọng đọc MC Đình Soạn, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện

MC Đình Soạn

Lê Hoàng Nghĩa

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe