Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt - Truyện Ma

Truyện Ba Ngôi Mộ Oan Nghiệt kể về ba hồn ma về dương gian báo oán đòi lại cho nỗi oan ức. Mời quý vị lắng nghe qua lời kể MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe