Thầy Tà Báo Oán

Truyện ma Thầy Tà Báo Oán kể về ông Tư từ miền cao trở về miền xuôi sinh sống, được một thời gian thì trong làng xảy ra biến cố, ông Tư ra đi oan khuất. Liệu chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Khả Hân

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe