TẬP 06 Tổng Giám Đốc Là Sói

Tổng Giám Đốc Là Sói

Hân hạnh gửi đến quý vị các bạn bộ truyện ngôn tình Việt Nam hiện đại Tổng Giám Đốc Là Sói của tác giả Trương Huệ. Truyện kể về Ngọc Linh, vì muốn mẹ vui lòng mà đã chấp nhận đi xem mắt và hẹn hẹn với tổng giám đốc của mình. Chỉ vì anh và cô đều muốn mẹ vui lòng.

MC Bảo Linh

Trương Huệ

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe