TẬP 02 U Minh Giới - Cõi Âm Dương

U Minh Giới - Cõi Âm Dương

Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe truyện ma có thật U Minh Giới - Cõi Âm Dương của tác giả Bóng Đêm, truyện được kể qua giọng đọc MC Đình Soạn.

MC Đình Soạn

Bóng Đêm

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe