Xin Cho Em Kiếp Người

Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe 3 bộ truyện ma audio của Người Khăn Trắng dưới đây:

1. Xin Cho Em Kiếp Người

2. Oan Hồn Nàng Hạnh

3. Hoá Thân Hiện Hồn

MC Nguyễn Phượng

Người Khăn Trắng

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe