Giọng đọc: MC Anh Sa

Sắp xếp Audio
TẬP 07 Hóa Ra Đã Yêu

Hóa Ra Đã Yêu

 06:31:50    7 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 09 Dốc Tình

Dốc Tình

 08:51:34    9 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 11 Tái Sinh - MC Anh Sa

Tái Sinh - MC Anh Sa

 10:33:44    11 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 10 Vợ Hai

Vợ Hai

 09:35:36    10 phần
 17:44 24/09/2023

Vùng Trời Bình Yên

Vùng Trời Bình Yên

 14:04:13    16 phần
 17:44 24/09/2023

Con Hoang

Con Hoang

 04:40:10    5 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 15 Bình Yên Dưới Vực Sâu

Bình Yên Dưới Vực Sâu

 15:41:32    15 phần
 17:44 24/09/2023

Hôn Nhân Bạc Tỷ

Hôn Nhân Bạc Tỷ

 10:54:16    9 phần
 17:44 24/09/2023

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

 07:10:13    7 phần
 17:44 24/09/2023

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

 12:23:55    13 phần
 17:44 24/09/2023

Thở Nhẹ

Thở Nhẹ

 08:12:54    8 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 06 Vợ Là Gái Một Con

Vợ Là Gái Một Con

 05:33:27    6 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 04 Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

 04:18:08    4 phần
 17:44 24/09/2023

Đi Theo Ánh Mặt Trời

Đi Theo Ánh Mặt Trời

 16:14:27    15 phần
 17:44 24/09/2023

5 Năm Thương Nhớ

5 Năm Thương Nhớ

1 vote

 06:47:53    7 phần
 17:44 24/09/2023

TẬP 06 Kiếp Tình Thù

Kiếp Tình Thù

 06:09:02    6 phần
 17:44 24/09/2023

Cám Dỗ

Cám Dỗ

1 vote

 19:09:40    17 phần
 17:44 24/09/2023

Người Đến Sau

Người Đến Sau

 09:20:04    7 phần
 17:44 24/09/2023

Bán Vợ

Bán Vợ

 04:03:00    4 phần
 17:44 24/09/2023

Lấy Chồng Xa

Lấy Chồng Xa

 00:48:16    1 phần
 17:44 24/09/2023

Nàng Dâu Bạc Tỷ

Nàng Dâu Bạc Tỷ

1 vote

 04:24:25    4 phần
 17:44 24/09/2023

Cô Vợ Hờ

Cô Vợ Hờ

 06:15:48    6 phần
 17:44 24/09/2023

Bà Lần Lỡ Nhịp

Bà Lần Lỡ Nhịp

1 vote

 08:41:57    7 phần
 17:44 24/09/2023

7 Đêm Định Mệnh

7 Đêm Định Mệnh

 13:53:13    12 phần
 17:44 24/09/2023