Giọng đọc: MC Ngọc Lâm

Tổng hợp truyện ma do MC Ngọc Lâm diễn đọc

Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện ma hay của MC Ngọc Lâm

Ủng hộ MC Ngọc Lâm qua Facebook và Youtube sau:

👉 Facebook MC Ngọc Lâm

👉 Youtube MC Ngọc Lâm

 

Sắp xếp Audio
Mùi Tử Khí

Mùi Tử Khí

 02:10:32    2 phần
 16:45 29/09/2020

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

Oan Hồn Nữ Sinh Phượng

 01:12:27    1 phần
 16:45 29/09/2020

Tháng Của Vong Hồn

Tháng Của Vong Hồn

 01:16:09    1 phần
 16:45 29/09/2020

Đứa Em Tật Nguyền

Đứa Em Tật Nguyền

 01:08:58    1 phần
 16:45 29/09/2020

Tà Thuật Miêu Quỷ

Tà Thuật Miêu Quỷ

 01:04:18    1 phần
 16:45 29/09/2020

Hồn Ma Thằng Tảo

Hồn Ma Thằng Tảo

 01:06:36    1 phần
 16:45 29/09/2020

Bí Ẩn Nhà Mồ

Bí Ẩn Nhà Mồ

 01:10:57    1 phần
 16:45 29/09/2020

Báo Oán Thay Chị

Báo Oán Thay Chị

 01:08:45    1 phần
 16:45 29/09/2020

Quỷ Dữ Đêm Trăng

Quỷ Dữ Đêm Trăng

 01:12:41    1 phần
 16:45 29/09/2020

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

Vong Ở Bệnh Viện Ngọc Châu

 01:06:59    1 phần
 16:45 29/09/2020

Trả Nghiệp Gây Ra

Trả Nghiệp Gây Ra

 01:05:05    1 phần
 16:45 29/09/2020

Mộng Báo Chết

Mộng Báo Chết

 01:17:22    1 phần
 16:45 29/09/2020

Hồn Ma Đất Độc

Hồn Ma Đất Độc

 01:01:17    1 phần
 16:45 29/09/2020

Sau Cơn Bão Dữ

Sau Cơn Bão Dữ

 01:04:01    1 phần
 16:45 29/09/2020

Quỷ Dữ Hiện Hình

Quỷ Dữ Hiện Hình

 01:05:28    1 phần
 16:45 29/09/2020

Tấm Vải Bí Ẩn

Tấm Vải Bí Ẩn

 01:03:04    1 phần
 16:45 29/09/2020

Quỷ Ngải Báo Thù

Quỷ Ngải Báo Thù

 01:01:09    1 phần
 16:45 29/09/2020

Cồn Thiêng Hai Cô

Cồn Thiêng Hai Cô

 01:13:36    1 phần
 16:45 29/09/2020

Lẩu Rắn Oan Nghiệt

Lẩu Rắn Oan Nghiệt

 02:06:19    2 phần
 16:45 29/09/2020

Ao Cá Ma Ám

Ao Cá Ma Ám

 01:08:32    1 phần
 16:45 29/09/2020

Chợ Âm Phủ

Chợ Âm Phủ

 01:08:22    1 phần
 16:45 29/09/2020

10 Kiếp Trả Nghiệp

10 Kiếp Trả Nghiệp

 02:18:40    2 phần
 16:45 29/09/2020

Trọng Án Số 0

Trọng Án Số 0

 06:02:15    5 phần
 16:45 29/09/2020

Hoa Viên U Ám

Hoa Viên U Ám

 01:05:55    1 phần
 16:45 29/09/2020

Lan Hồng Điệp

Lan Hồng Điệp

 01:15:00    1 phần
 16:45 29/09/2020

Trư Tinh

Trư Tinh

 01:09:07    1 phần
 16:45 29/09/2020

Miễu Cô Trinh

Miễu Cô Trinh

1 vote

 02:36:42    2 phần
 16:45 29/09/2020

Hồn Quỷ Lũy Tre

Hồn Quỷ Lũy Tre

3 vote

 01:41:21    1 phần
 16:45 29/09/2020

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

Hồn Ma Lục Huyền Cầm

 01:17:59    1 phần
 16:45 29/09/2020

Trường Mầm Non Quỷ Ám

Trường Mầm Non Quỷ Ám

1 vote

 01:00:13    1 phần
 16:45 29/09/2020

Hồn Ma Trong Gánh Hát

Hồn Ma Trong Gánh Hát

 00:59:02    1 phần
 16:45 29/09/2020

Ngải Đoàn Khảo Sát

Ngải Đoàn Khảo Sát

1 vote

 01:45:15    1 phần
 16:45 29/09/2020

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ

1 vote

 03:27:11    3 phần
 16:45 29/09/2020

Thịt Viên Máu

Thịt Viên Máu

 01:08:55    1 phần
 16:45 29/09/2020

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

Cầu Cơ Biệt Thự Số 26

 01:10:33    1 phần
 16:45 29/09/2020

Ma Trên Sông Nước

Ma Trên Sông Nước

 01:04:42    1 phần
 16:45 29/09/2020

Nghịch Tử

Nghịch Tử

 01:01:25    1 phần
 16:45 29/09/2020

Đoạt Hồn

Đoạt Hồn

 01:10:32    1 phần
 16:45 29/09/2020

Ác Ma 2h Sáng

Ác Ma 2h Sáng

1 vote

 01:12:54    1 phần
 16:45 29/09/2020

Báo Ứng Người Chồng

Báo Ứng Người Chồng

1 vote

 01:07:59    1 phần
 16:45 29/09/2020