Lấy Chồng Thay Chủ

Truyện ngôn tình Lấy Chồng Thay Chủ của tác giả Trang Buby kể về cô gái Nụ phải lấy chồng thay nhà chủ sau khi nhà họ Đường biết con trai thiếu gia nhà họ Trần bị điên, vì không muốn gả con gái nên gạt nợ để Nụ cưới thay. Và Nụ sẽ xoay sở ra sao khi trở thành con dâu của Trần Gia hào môn quyền thế?

MC Bảo Linh

Trang Buby

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe