Truyện ngôn tình hay nhất

TẬP 35 Nỗi Lòng Người Vợ Trẻ
TẬP 07 Hóa Ra Đã Yêu

Hóa Ra Đã Yêu

 21:00 06/04/2021

Cô Vợ Thay Thế

Cô Vợ Thay Thế

28 vote

 14:15 03/12/2020

Cô Vợ Bảo Bối

Cô Vợ Bảo Bối

20 vote

 14:22 22/10/2020

TẬP 05 Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

 21:00 24/12/2020

TẬP 04 Yêu Anh Đau Lắm

Yêu Anh Đau Lắm

 21:00 24/12/2020

TẬP 104 Phút Đổi Đời

Phút Đổi Đời

 21:00 02/11/2020

TẬP 58 Người Đàn Ông Bí Ẩn

Người Đàn Ông Bí Ẩn

 21:00 02/11/2020

TẬP 09 Mãi Là Người Đến Sau

Mãi Là Người Đến Sau

 21:00 04/12/2020

Đời Bạc

Đời Bạc

 21:00 13/11/2020

TẬP 06 Chồng Khờ

Chồng Khờ

 21:00 14/11/2020

TẬP 14 Đêm Tình

Đêm Tình

 21:00 16/10/2020

TẬP 05 Một Chữ Tình

Một Chữ Tình

 21:00 23/10/2020

Còn Có Thể Yêu

Còn Có Thể Yêu

 21:00 16/10/2020

Lấy Chồng Thiếu Gia

Lấy Chồng Thiếu Gia

 21:00 27/08/2020

Phải Lòng Cô Giáo

Phải Lòng Cô Giáo

 21:00 12/10/2020

Người Tình Thứ 3

Người Tình Thứ 3

 21:00 07/10/2020