Luyện Hồn - Truyện Kinh Dị

Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe truyện kinh dị Luyện Hồn của tác giả Tống Mặt Than, qua giọng đọc MC Viết Linh. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe!

MC Viết Linh

Tống Mặt Than

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe