FULL 22 Phần Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật

Mao Sơn Quỷ Môn Thuật là một câu chuyện ma hay rùng rợn kể về tài phép của phái Mao Sơn. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Đoá Hoa Vô Thường

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe