FULL 06 END Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 4

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ - Quyển 4

Với sự thành công của 3 phần trước đó, Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ phần 4  của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường được ra mắt với sự kỳ vọng và mong đợi rất lớn của các thính giả nghe truyện. Truyện sẽ có thời lượng khoảng 6 tập, với nhiều tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Bây giờ qua giọng đọc MC Đình Soạn, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ

MC Đình Soạn

Đoá Hoa Vô Thường

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe