FULL 6 PHẦN Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ

Truyện ma "Hành Trình Bắt Ma Diệt Quỷ" là câu chuyện kể về một đệ tử của phái Thích Sơn ở vùng núi phía bắc chuyên đi hàng ma diệt quỷ. Đây là câu chuyện ma cực gay cấn và hồi hộp. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc Đình Soạn

Truyện bao gồm 5 phần:

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 1

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 2

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 3

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 4

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 5

Hành trình bắt ma diệt quỷ phần 6

MC Đình Soạn

Đoá Hoa Vô Thường

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe