Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

Đây là câu chuyện ma rùng mình về bùa ngải của tác giả Trường Lê, một câu chuyện ma thật đáng sợ về bùa ngải. Mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện Ngải Của Hài Nhi qua giọng đọc của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Trường Lê

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe