Vong Oán - Truyện Ma MC Đình Soạn

Truyện ma Vong Oán được viết lên từ câu chuyện mà chính người trong câu chuyện gặp phải. Mời quý vị lắng nghe qua giọng đọc của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Hà Dương (Phú Dương)

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe