Nhặt Phải Hòn Đá Thiêng Ở Chùa

Truyện nói về việc phạm phải đồ vật thiêng ở chùa, để rồi xảy ra liên tiếp những chuyện không có lời giải đáp. Những sự việc đó là gì? Mời quý vị lắng nghe câu chuyện qua lời kể của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Hà Dương (Phú Dương)

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe