Hoa Yêu - Truyện ma Đình Soạn

Truyện kể về cô bé có tiền kiếp là hoa yêu ở trên núi của tác giả Phú Dương. Truyện được thể hiện qua giọng đọc của MC tài năng Đình Soạn

MC Đình Soạn

Hà Dương (Phú Dương)

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe