Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng là một câu chuyện kể về cái nghiệp, cái nghiệp này khi ra đi thì vẫn phải gánh chịu. Đây được xem là 1 bộ truyện rất hay của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua phần diễn đọc của MC Đình Soạn.

MC Đình Soạn

Trường Lê

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe