Tác giả: Trường Lê

Truyện ma hay của tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
TẬP 17 Tiếng Khóc Âm Hồn

Tiếng Khóc Âm Hồn

 19:24:43    17 phần
 02:43 18/07/2024

Đời Bạc

Đời Bạc

 08:20:26    8 phần
 02:43 18/07/2024

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

 22:05:55    18 phần
 02:43 18/07/2024

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

 17:45:34    64 phần
 02:43 18/07/2024

Miếu Hoang

Miếu Hoang

94 vote

 16:10:05    14 phần
 02:43 18/07/2024

FULL Hầm Mộ

Hầm Mộ

126 vote

 18:14:07    15 phần
 02:43 18/07/2024

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 02:43 18/07/2024

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 02:43 18/07/2024

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

16 vote

 10:14:10    8 phần
 02:43 18/07/2024

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

13 vote

 05:25:48    4 phần
 02:43 18/07/2024

Vong Hồn - Truyện Ma

Vong Hồn - Truyện Ma

8 vote

 06:52:54    6 phần
 02:43 18/07/2024

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

27 vote

 06:15:08    5 phần
 02:43 18/07/2024

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

24 vote

 09:09:32    8 phần
 02:43 18/07/2024

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

25 vote

 21:58:38    17 phần
 02:43 18/07/2024

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 02:43 18/07/2024