Tác giả: Trường Lê

Truyện ma hay của tác giả Trường Lê

Tác giả trường lê là 1 tác giả 9x, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các truyện mà anh viết

Sắp xếp Audio
Đời Bạc

Đời Bạc

 08:20:26    8 phần
 01:31 27/01/2021

Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

 22:05:55    18 phần
 01:31 27/01/2021

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

 17:45:34    64 phần
 01:31 27/01/2021

Miếu Hoang

Miếu Hoang

94 vote

 16:10:05    14 phần
 01:31 27/01/2021

FULL Hầm Mộ

Hầm Mộ

126 vote

 18:14:07    15 phần
 01:31 27/01/2021

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 01:31 27/01/2021

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 01:31 27/01/2021

FULL Ma Búp Bê - Truyện Ma

Ma Búp Bê - Truyện Ma

16 vote

 10:14:10    8 phần
 01:31 27/01/2021

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

Ngải Của Hài Nhi - Truyện Ma Tác Giả Trường Lê

13 vote

 05:25:48    4 phần
 01:31 27/01/2021

Vong Hồn - Truyện Ma

Vong Hồn - Truyện Ma

8 vote

 06:52:54    6 phần
 01:31 27/01/2021

Người Mẹ Quỷ

Người Mẹ Quỷ

27 vote

 06:15:08    5 phần
 01:31 27/01/2021

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

Nghiệp Chướng - Truyện Ma

24 vote

 09:09:32    8 phần
 01:31 27/01/2021

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

Cô Gái Lái Đò - Truyện Ma

25 vote

 21:58:38    17 phần
 01:31 27/01/2021

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

Nghiệp Báo Hài Nhi - Truyện Ma

6 vote

 10:30:55    9 phần
 01:31 27/01/2021