Vong Hồn - Truyện Ma

Truyện ma Vong Hồn được tác giả Trường Lê viết dựa trên các yếu tố có thật của Vong Hồn. Mời quý vị các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Trường Lê

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe