Nghịch Tử

Truyện ma Nghịch Tử chỉ vì tin bạn, ông Mạnh đã phải trắng tay để rồi quả báo thường đến muộn sau đó. Mời các bạn cùng lắng nghe audio qua giọng đọc MC Ngọc Lâm

MC Ngọc Lâm

Ủng hộ MC Ngọc Lâm qua Facebook và Youtube sau:

👉 Facebook MC Ngọc Lâm

👉 Youtube MC Ngọc Lâm

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe