Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Truyện kiếm hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký lấy bối cảnh vào cuối thời nhà Nguyên, 80 năm sau sự kiện trên đỉnh Hoa Sơn trong Thần Điêu Đại Hiệp, lúc này nhà Nguyên đang suy yếu. Truyện xoay quanh Trương Vô Kỵ và những âm mưu thủ đoạn trên giang hồ nhằm chiếm đoạt hai món vũ khí báu vật là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, vì theo lời đồn ai tìm được bí mật võ công trong hai món báu vật sẽ có được thiên hạ.

Kim Dung

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe