Mộ Cô Linh

Mộ Cô Linh là một câu chuyện ma có thật rất hay và rùng rợn của tác giả Danh Giác. Truyện do MC Đình Soạn diễn đọc, mời quý vị các bạn cùng đón nghe

MC Đình Soạn

Danh Giác

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe