Oan Hồn Của Chi

Truyện ma Oan Hồn Của Chi nói về nhân quả, thường không đến sớm thì muộn. Chỉ vì một phút không kiềm được lòng mà gây ra tội. Qua giọng đọc MC Đình Soạn, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện này

MC Đình Soạn

Thôn Quê

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe