Sắp xếp Audio
Bi Kịch Song Sinh

Bi Kịch Song Sinh

01:21:21    1 phần
Lượt nghe: 93

Nghiệp Báo Địa Chủ

Nghiệp Báo Địa Chủ

00:52:48    1 phần
Lượt nghe: 594

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

02:14:15    2 phần
Lượt nghe: 222

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

01:06:14    1 phần
Lượt nghe: 111

Ác Ngải

Ác Ngải

02:07:42    2 phần
Lượt nghe: 977

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 237

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

01:04:13    1 phần
Lượt nghe: 138

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 874

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

01:23:08    1 phần
Lượt nghe: 194

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

02:50:49    2 phần
Lượt nghe: 961

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 834

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 292

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

05:20:36    5 phần
Lượt nghe: 310

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 709

Giếng Độc

Giếng Độc

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 787

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

03:17:28    3 phần
Lượt nghe: 257

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

01:01:13    1 phần
Lượt nghe: 1.310

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa - MC Nguyễn Huy

01:37:06    1 phần
Lượt nghe: 272

Oan Nghiệt Hẻm Số 13

Oan Nghiệt Hẻm Số 13

01:00:05    1 phần
Lượt nghe: 1.028

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

01:03:43    1 phần
Lượt nghe: 938