Đang nghe (real time)

Vong Hồn Y Tá

Vong Hồn Y Tá

 01:00:19    1 phần
 21:00 24/02/2021

Đền Mạng Cho Ta

Đền Mạng Cho Ta

 01:24:27    1 phần
 21:00 24/02/2021

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

 01:51:30    1 phần
 21:00 24/02/2021

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

 01:52:17    1 phần
 21:00 24/02/2021

Huyết Ngải Người Miên

Huyết Ngải Người Miên

 04:29:55    3 phần
 21:00 24/02/2021

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

 01:04:42    1 phần
 21:00 23/02/2021

TẬP 03 Lấy Chồng Ma - MC Đình Soạn

Lấy Chồng Ma - MC Đình Soạn

 03:20:00    3 phần
 21:00 23/02/2021

Pháp Sư Phục Linh

Pháp Sư Phục Linh

 04:00:45    3 phần
 21:00 23/02/2021

Người Mang Mệnh Thất Sát

Người Mang Mệnh Thất Sát

4 vote

 06:25:10    4 phần
Lượt nghe: 8.150

TẬP 51 Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8 vote

 14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 4.767

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

5 vote

 17:21:01    23 phần
Lượt nghe: 7.824

Làng Quỷ Ám - Truyện Ma

Làng Quỷ Ám - Truyện Ma

8 vote

 06:20:11    5 phần
Lượt nghe: 13.440

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

71 vote

 02:58:40    44 phần
Lượt nghe: 23.508

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

3 vote

 16:58:49    60 phần
Lượt nghe: 5.530

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

30 vote

 17:20:21    256 phần
Lượt nghe: 15.386

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

83 vote

 14:55:36    489 phần
Lượt nghe: 39.220

Vong Hồn Y Tá

Vong Hồn Y Tá

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Đền Mạng Cho Ta

Đền Mạng Cho Ta

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Huyết Ngải Người Miên

Huyết Ngải Người Miên

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Vong Dưới Gốc Đào

Vong Dưới Gốc Đào

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 03 Lấy Chồng Ma - MC Đình Soạn

Lấy Chồng Ma - MC Đình Soạn

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Pháp Sư Phục Linh

Pháp Sư Phục Linh

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 15 Tiểu thuyết Minh Sư

Tiểu thuyết Minh Sư

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

     0 phần
 05:43 25/02/2021

ĐẶC SẮC - 18/06/2020 Kể Chuyện Đêm Khuya VOV Của Đài Tiếng Nói Việt Nam (Tổng hợp)
Ngày Cuối Cùng Của Một Tử Tù

Ngày Cuối Cùng Của Một Tử Tù

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Tiểu thuyết Quảng Trị 1972

Tiểu thuyết Quảng Trị 1972

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

     0 phần
 05:43 25/02/2021

HOT Nhân Quả

Nhân Quả

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 23 Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Bẫy Sói

Bẫy Sói

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 02 Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Canh Cá Người

Canh Cá Người

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 17 Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

     0 phần
 05:43 25/02/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 74 Cướp Chồng

Cướp Chồng

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 119 Giao Dịch Mang Thai Hộ

Giao Dịch Mang Thai Hộ

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 17 Bão Táp Vương Triều

Bão Táp Vương Triều

     0 phần
 05:43 25/02/2021

Vùng Trời Bình Yên

Vùng Trời Bình Yên

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 15 Bình Yên Dưới Vực Sâu

Bình Yên Dưới Vực Sâu

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 04 Yêu Anh Đau Lắm

Yêu Anh Đau Lắm

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 05 Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

     0 phần
 05:43 25/02/2021

TẬP 09 Mãi Là Người Đến Sau

Mãi Là Người Đến Sau

     0 phần
 05:43 25/02/2021